Dr. Öğr. Üyesi YAHYA TUNCAY TUNA NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi YAHYA TUNCAY TUNA

T: (0282) 250 2179

M yttuna@nku.edu.tr

W yttuna.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Zootekni
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ
Öğrenim Yılları: 1997
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ
Öğrenim Yılları: 1992
Tez:
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ
Öğrenim Yılları: 1989
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2006-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1998-
Arş. Gör. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1997-
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1991-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ŞEN C., günay s., kurt c., TUNA Y. T., Farklı Eğim Derecelerindeki Korunan ve Otlatılan Meralarda Bazı Islah Metotlarının Bitki Örtüsü Üzerine Etkileri, KSÜ Doğa Bil. Derg., vol. 20, pp. 52-59, 2017.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index
2. SOYSAL M. İ., TUNA Y. T., ÖZKAN ÜNAL E., GÜRCAN E. K., TOGAN İ., ALTUNOK V., A Study on the Wool Characteristics of Several Turkish Sheep Breeds According to the Microsatellite DNA Types, Pakistan Journal of Biological Sciences, vol. 8, pp. 186-189, 2005.
Özgün Makale CAB
3. SOYSAL M. İ., ÖZKAN ÜNAL E., KÖK S., TUNA Y. T., GÜRCAN E. K., Genetic Characterization of Indigenous Anatolian Water Buffalo Breed Using Microsatellite DNA Markers, tekirdağl ziraat fakültesi dergisi, vol. 2, 2005.
Özgün Makale CAB
4. SOYSAL M. İ., TUNA Y. T., GÜRCAN E. K., ÖZKAN ÜNAL E., Farms in Turkey Sustainable Development in the Preservation of Animal Genetic Resources in Turkey and in the World, Trakia Journal of Sciences, vol. 2, pp. 47-54, 2004.
Özgün Makale CAB
5. TUNA Y. T., SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., ÖZKAN ÜNAL E., Importance of preserving Indigenous Animal Genetic Sources in Trakya Region of Turkey, Pakistan Journal of Biological Sciences, vol. 7, pp. 952-955, 2004.
Özgün Makale CAB
6. TUNA Y. T., Studies on the Genetic Constitution of Black and White Dairy Cattles Raised in Tahirova State Farm, Pakistan Journal of Biological Sciences, vol. 7, pp. 931-933, 2004.
Özgün Makale CAB
7. AKSOY T., YILMAZ M., TUNA Y. T., Ticari Yumurtacılarda Yumurtlama Zamanın Yunurta Niteliği Üzerine Etkisi ve Yumurta Kabuk ağırlığının Bağıntı Yardımı ile Hesaplanabilirliği Konusunda Bir Araştırma, Turk J Vet Anim Sic, vol. 25, pp. 811-816, 2001.
Özgün Makale SCI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. , TUNA, Y.T., Gürcan, E. K., Savaş, T.. Sarımsaklı Tarım İşletmesinde Yetştirilen Siyah Alaca Süt Sığırlarının Döl Verim Özellikleri, NKÜ. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 4, 2007.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
2. TUNA Y. T., GÜRCAN E. K., SAVAŞ T., Sarımsaklı Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Süt Sığırlarının Döl Verim Özellikleri, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 4, 2007.
Özgün Makale CAB
3. SOYSAL M. İ., TUNA Y. T., GÜRCAN E. K., An Investigation on the Water Buffalo Breeding in Danamandıra Village of Silivri District of İstanbul Province of Turkey, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 2, 2005.
Özgün Makale CAB
4. SOYSAL M. İ., ÖZKAN ÜNAL E., KÖK S., TUNA Y. T., GÜRCAN E. K., GENETİC CHARACTERİZATİON OF INDİGENOUS ANATOLİAN WATER BUFFALO BREED USİNG MİCROSATELLİTE DNA MARKERS, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 2, ss. 409-412, 2005.
Özgün Makale CAB
5. , Soysal.M.İ.,E.Özkan,S.Kök,Y.T. TUNA, E.K. Gürcan. Genetic Characterization of Indigenous Anotolian Water Buffalo Breed Using Microsatellite DNA Markers, T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 2, ss. 240-244, 2005.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
6. , Soysal, M.İ. , Y.T. TUNA, , E.K.Gürcan. An Investigation on the Water Buffalo Breeding in Danamandıra Village of Silivri District of İstanbul Province of Turkey, T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 2, 2005.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
7. SOYSAL M. İ., TUNA Y. T., GÜRCAN E. K., ÖZKAN ÜNAL E., Japon Bıldırcınlarında Coturnix Coturnix Japonica Çeşitli Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Büyüme Eğrilerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma, Hayvancılık Araştırma Dergisi, cilt 1, ss. 40-44, 1999.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
8. , Soysal, M.İ., TUNA, Y.T., Gürcan, E.K., Özkan, E.. Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Çeşitli Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Büyüme Eğrilerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma, Hayvancılık Araştırma Dergisi, cilt 9, ss. 40-44, 1999.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
9. SOYSAL M. İ., TUNA Y. T., GÜRCAN E. K., ÖZKAN ÜNAL E., Farklı Yaşlarda ve Cinsiyetlerdeki Kesilen Japon Bıldırcınlarında Coturnix Coturnix Japonica Karkas Karekteristikleri, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1998.
Özgün Makale CAB
10. , Soysal, M.İ., TUNA, Y.T., Gürcan, E.K., Özkan, E.. Farklı Yaşlarda Ve Cinsiyetlerdeki Kesilen Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Karkas Karakteristikleri, T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1998.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
11. , Soysal, M.İ., TUNA, Y.T., Gürcan, E.K., Özkan, E.. Farklı Yaşlarda ve Cinsiyetlerdeki Kesilen Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Karkas Karekteristikleri, Trakya Üniv.Ziraat Fakültesi Dergisi, 1997.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
12. , Sığırlarda Sitoplazmik Kalıtım Ve Islah, T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 5, ss. 165-168, 1996.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
13. ÖĞÜN S., TUNA Y. T., SAVAŞ T., Sığırlarda Sitoplazmik Kalıtım ve Islah, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 5, ss. 165-168, 1996.
Özgün Makale CAB
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. , Soysal, M.İ., Y. T. TUNA, E. Özkan, E.K. Gürcan, İ. Togan, V. Altunok. A Study on the Wool Characteristics of Several Turkish Sheep Breeds According to the Microsatellite DNA Types, Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt 8, ss. 186-189, 2005.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
2. , Soysal, M.İ.,Y.T.TUNA, E.K. Gürcan, E.Özkan. Farms in Turkey: Sustainable Development in the Preservation of Animal Genetic Resources in Turkey and in the World, Trakia Journal of Sciences, cilt 2, ss. 47-54, 2004.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
3. , TUNA, Y. T., M. İ. Soysal., E. K. Gürcan and E. Özkan. Importance of Preserving Indigenous Animal Genetic Sources in Trakya Region of Turkey, Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt 7, ss. 952-955, 2004.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
4. , TUNA, Y.T.. Studies on the Genetic Constitution of Black and White Dairy Cattles Raised in Tahirova State Farm, Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt 7, ss. 931-933, 2004.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
5. , Aksoy, T., Yılmaz, M., TUNA, Y.T.. Ticari Yumurtacılarda yumurtlama Zamanının Yumurta Niteliği Üzerine Etkisi ve Yumurta Kabuk Ağırlığının Bağıntı Yardımı ile Hesaplanabilirliği Konusunda Bir Araştırma, Turk J Vet Anim Sci, cilt 25, ss. 811-816, 2001.
SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. , Öğün, S., ޞenköylü, N., Doğaroğlu, M., Sosyal, M.İ., Özder, M., Polat, C., Yurtman, İ.Y., Aksoy, T.,, Yayın Yeri: Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayınları, 1998.
2. , Soysal, M.İ., TUNA, Y.T., , Yayın Yeri: Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayınları, 1996.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KÖYCÜ E., ÖNAL A. R., ŞEN A., TUNA Y. T., ÖZDER M., THE CHARACTERISTICS OF TURKGELDI CROSSBREED SHEEP, 8TH Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
2. TUNA Y. T., ÖNAL A. R., AVCI F., ŞEN A., PEHLİVAN E., DELLAL G., THE EFFECT OF SKIN COLOR PROPORTION OF HOLSTEIN COW ON PRODUCTION PARAMETERS, 8TH Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
3. ÖNAL A. R., AYDIN R., TUNA Y. T., ŞEN A., ÖZDER M., THE RELATIONSHIP BETWEEN BODY HYGIENE SCORE AND LOCOMOTION SCORE, 8TH Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
4. ÖNAL A. R., TUNA Y. T., ŞEN A., KÖYCÜ E., ÖZDER M., COMPOST BEDDED PACK BARN CONCEPT AND APPLICATION POSSIBILITIES IN TURKEY, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
5. ÖNAL A. R., TUNA Y. T., ŞEN A., ÖZDER M., Monitoring of Dairy Cattle Activities by Computer Technology, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
6. ÖNAL A. R., TUNA Y. T., YARAR E., ÖZDER M., EVALUATION OF BOVINE TEAT CONDITION AND CLEANLINESS SCORING SYSTEMS, BALNIMALCON-2015 (15.06.2015-19.06.2015).
Özet bildiri
7. TUNA Y. T., ÖNAL A. R., YAMAN S., ÖZDER M., THE EFFECTS OF DIFFERENT BREEDING SYSTEMS ON MORPHOLOGICAL TRAITS OF ANATOLIAN WATER BUFFALO, BALNIMALCON (15.06.2015-19.06.2015).
Özet bildiri
8. ÖNAL A. R., TUNA Y. T., KÖYCÜ E., ÖZDER M., COMPOST BEDDED PACK DAIRY BARNS, BALNİMALCON (15.06.2015-17.06.2015).
Özet bildiri
9. , (19.10.2007-22.10.2007).
Tam metin bildiri
10. , (19.10.2007-22.10.2007).
Tam metin bildiri
11. SOYSAL M. İ., TUNA Y. T., GÜRCAN E. K., ÖZKAN ÜNAL E., KÖK S., CASTELLANO N., ÇOBANOĞLU Ö., BARONE C. M. A., Anatolian Water Buffaloes Husbandry in Turkey Preliminary Results on Somatic Characterization Caserta, Proceeding of the 8th World Buffalo Congress (19.10.2007-22.10.2007).
Özet bildiri
12. SOYSAL M. İ., ÖZKAN ÜNAL E., KÖK S., OCCİDENTE M., TUNA Y. T., GÜRCAN E. K., MATASSİNO D., Genetic Caharaczation of Indigenous Anatolian Water Buffalo Breed Using Microsatellite DNA Markes Caserta, Proceeding of the 8th World Buffalo Congress (19.10.2007-22.10.2007).
Özet bildiri
13. , (10.02.2007-12.02.2007).
Tam metin bildiri
14. ÖZDER M., DOĞAROĞLU O. K., TUNA Y. T., ÖNAL A. R., Utilizing Possibility of Image Process Technology on the Estimation of Live Weight and Various Body Measurement of Slaughtery Cattless Thessaloniki, 3rd Joint Meeting of the Network of Univ. and Research Institutions of Animal Science of the South Eastern European Countries (10.02.2007-12.02.2007).
Özet bildiri
15. , (20.10.2004-23.10.2004).
Tam metin bildiri
16. SOYSAL M. İ., TUNA Y. T., GÜRCAN E. K., A Research on Several Body Measurements of Water Buffaloes in Danamandıra Village of Silivri District of İstanbul Province of Türkiye Manila, 7th World Buffalo Congress 41st Psas Scientific Annual Convention (20.10.2004-23.10.2004).
Özet bildiri
17. , (06.06.2001-08.06.2001).
Tam metin bildiri
18. TUNA Y. T., Studies on the Genetic Constitution of Black and White Dairy Cattles Raised in Tahirova State Farm, Balnimalcon 2001, First Joint Meeting of Departments of Animal Science of the Balkan Countries Tekirdağ-Turkey (06.06.2001-08.06.2001).
Özet bildiri
19. , (27.09.1999-02.10.1999).
Tam metin bildiri
20. SOYSAL M. İ., TUNA Y. T., GÜRCAN E. K., ÖZKAN ÜNAL E., Japon Bıldırcınlarında Coturnix Coturnix Japonica Çeşitli Büyüme Eğrilerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma Justus Liebig Universitat Gieben, Türk-Alman Tarımsal Araştırma 6.Symposium (27.09.1999-02.10.1999).
Özet bildiri
21. SOYSAL M. İ., TUNA Y. T., GÜRCAN E. K., ÖZKAN ÜNAL E., Japon Bıldırcınlarında Coturnix Coturnix Japonica Canlı Ağırlığın Yaş Genotip ve Cinsiyete Göre Dağılımı İzmir, Uluslararası Hayvancılık Kongresi (21.09.1999-24.09.1999).
Özet bildiri
22. SOYSAL M. İ., TUNA Y. T., GÜRCAN E. K., ÖZKAN ÜNAL E., Japon Bıldırcınlarında Coturnix Coturnix Japonica Çeşitli Büyüme Eğrilerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma İzmir, Uluslararası Hayvancılık Kongresi (21.09.1999-24.09.1999).
Özet bildiri
23. SAVAŞ T., TUNA Y. T., KARAAĞAÇ F., KONYALI A., Türkgeldi ve Tahirova Tarım İşletmelerinde Yetiştirilen Siyah Alaca Süt Sığırlarında Sürü Ömrü Üzerine Araştırmalar İzmir, Uluslararası Hayvancılık Kongresi (21.09.1999-24.09.1999).
Tam metin bildiri
24. , (01.01.1999-).
Tam metin bildiri
25. , (01.01.1999-).
Tam metin bildiri
26. , (01.01.1999-).
Tam metin bildiri
27. , (14.05.1997-17.05.1997).
Tam metin bildiri
28. AKSOY T., ALTENLER S., İŞCAN N., TUNA Y. T., Etlik Piliçlerde Yaş ve Cinsiyetin Kesim Sonuçları Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması İstanbul, YUTAV Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı (14.05.1997-17.05.1997).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., TUNA Y. T., ÖZKAN ÜNAL E., ÇOBANOĞLU Ö., Yerli Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Süreci ve Hayvancılık Teknolojileri Fikri Mülkiyet Hakları Kapsamına Girer Mi, Ulusal Zootekni Bilim Kongresi-Van (05.09.2007-08.09.2007).
Özet bildiri
2. SOYSAL M. İ., TUNA Y. T., GÜRCAN E. K., ÖZKAN ÜNAL E., Kıvırcık Koyun Irkında Çeşitli Vücut Ölçüleri ile Canlı Ağırlık ve Karkas Ağırlığı Arasındaki Doğrusal Olmayan İlişkiler Üzerine Bir Araştırma, II. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi-Bursa (22.09.1998-25.09.1998).
Özet bildiri
3. SOYSAL M. İ., TUNA Y. T., SAVAŞ T., GÜRCAN E. K., ÖZKAN ÜNAL E., Japon Bıldırcınlarında Coturnix Coturnix Japonica Yaşın ve Vücut Renginin Bazı Yumurta Özellikleri Üzerine Etkileri Erzurum, Doğu Anadolu Tarım Kongresi (14.09.1998-18.09.1998).
Özet bildiri
4. SAVAŞ T., TUNA Y. T., GÜRCAN E. K., Süt Sığırlarının Doğrusal Tip Puanlamasında Puantör Faktörü Tekirdağ, Trakya Bölgesi II. Hayvancılık Sempozyumu (09.01.1997-10.01.1997).
Özet bildiri
5. , .
Tam metin bildiri
6. , .
Tam metin bildiri
7. , .
Tam metin bildiri
8. , .
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Siyah Alaca Süt Sığırlarında Renk (Siyah-Beyaz) Dağılımının Süt Verimi ve Bazı Döl Verim Özellikleri ile Olan İlişkisinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 28.02.2014-17.01.2017.
2. Bazı yerli koyun ırklarında Mikrosatellit DNA polimorfizm Tekniğinin kullanılması ile ebeveyn tayini, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 16.04.2013-12.06.2015.
3. Farklı Eğim Derecelerindeki Korunan Ve Otlatılan Meralarda Bazı Islah Metotlarının Bitki Örtüsü Ve Su Erozyonuna Etkileri, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 14.04.2009-11.03.2015.